Effektivt verksted

Målet er og skape et så godt resultat eller bunnlinje som mulig

EFFEKTIVT VERKSTED Vi ønsker å utvikle oss, skape ideer, prøve, feile og lære - Formel 1 gjør nettopp det. Det kan inspirere oss til å tenke på måter vi aldri har gjort før.

Aune Consulting har utarbeidet et produkt som vi kaller

Effektivt Verksted

Dette er en pakkeløsning hvor steg 1 er analyse og kartlegging av bedriften. Vi har beregnet 3-4 dagsverk på dette. Det blir laget en rapport etter gjennomgangen med forslag til tiltak.

EFFEKTIVT VERKSTED:  Kontakt oss nå og bestill til meget gunstig pris!

 

EFFEKTIVT VERKSTED auneconsulting

Her er daglig leder Thomas Lindborg (f.v.) fra Kapp Bil og Karosseriverksted med Erik Aune fra Aune Consulting.


Effektivt verksted steg 1 er en grundig gjennomgang av ditt verksted, der resultatet er konkrete tiltak som øker effektiviteten. Prosjektet vil gå over en periode på ca. 4 dagsverk. Det benyttes en modell for revisjon og implementering i bilbransjen, som består av:

  • Situasjonsanalyse med kartlegging av nåsituasjon.
  • Gjennomgang av verkstedsrutiner og administrative rutiner.
  • Dialogmøter med 3 -4 nøkkelpersoner.
  • Eventuelt gjennomgang av planarbeid
  • Rapport med forslag til strakstiltak, og langsiktige tiltak eks:

- Riktig prising
- Effektivitet, fakturerbar tid
- Ressursutnyttelse
- Kundegrunnlaget
- Optimalisere arbeidsrutiner
- Optimalisere kompetanse

 Effektivt Verksted er gjennomført bl. a hos Kapp Bil og Karosseriverksted.


Daglig leder Thomas Lindborg sier dette om Effektivt Verksted:
«Vi har nå gjennomført Effektivt Verksted steg 1.Vi opplever at Aune Consulting har mye å bidra med når det gjelder drift av verksted.
Vi har fått råd og forslag til tiltak som har vært meget nyttig for oss. Det og få hjelp utenfra til å få et oversiktsbilde av bedriften, bedriftens daglige rutiner, personell og potensiale har vært meget interessant. Vi fikk innspill til å tenke og utføre handlinger på nye måter. Det ble avdekket flere viktige forbedringspunkter vi føler vi må ta tak i og vurderer å følge programmet videre.»

Daglig leder Thomas Lindborg fra Kapp Bil og Karosseriverksted er storfornøyd med prosessen så langt.