Interimledelse

Midertidig leder, ledervikar eller management for hire

Har dere behov for at noen tar over ledelsen av firmaet i en periode?

Det kan være mange grunner til at man ønsker en midlertidig leder.

Det kan være generasjonsskifte i en familiebedrift og man ønsker å få inn en "utenforstående" til og lede bedriften i en periode.

Daglig leder har blitt syk og vi trenger noen i denne perioden.

Bedriften står overfor store endringer.

Det kan også være i forbindelse med salg og oppkjøp.

Eller at man ønsker og få inn en person som i en periode må gjøre nødvendige tiltak i et firma.

Det kan også være at man ønsker og få gjenomført et prosjekt.