Om Aune - verdens beste rådgiver for mindre bedrifter

 

 Vår rolle er å være den beste til og hjelpe deg med forbedringer av din bedrift.

Erik Aune har studert ledelse på masternivå, da med fordypning i organisajonspsykologi,
endringsledelse og consulting. Han har veiledningskompetanse og har drevet med coaching, veiledning og organisasjonsutvikling de siste 20 år. Aune har grunnutdanning som barnevernspedagog, men også etterutdanning i familie og nettverks terapi. Han har også etterutdanning i styrearbeid og styreledelse.

Aune Consulting har utarbeidet et analyse- og implementeringssystem som er spesielt rettet mot
små og mellomstorebedrifter. Det kan være håndverks-, service- eller produksjonsbedrifter som
ønsker og se på muligheter for bedringer i sin bedrift. Resultatet kan være mer effektiv drift, bedre
arbeidsmiljø, bedre struktur osv. Som igjen skal resultere i en bedre bunnlinje.

Send oss en henvendelse