Situasjonsanalyse

Hvilke muligheter har man for å forbedre en bedrift. For å svare på det trenger man en analyse av bedriften

Situasjonsanalyse er en kartlegging av nåsituasjon. Vi gjennomgår produksjonsrutiner eller verkstedrutiner. Gjennomgang av administrative rutiner. Vi gjennomfører også dialogsamtaler og dybdeintervjuer med 3 - 4 nøkkelpersoner og gjennomgang av planer.

Selve metoden er utarbeidet av Aune Consulting og baserer seg på organisasjonsteoretiske prinsipper, men ikke minst mange år med erfaring fra strategi og endringsarbeid.

 

Resultatet er en rapport med forslag til tiltak både på kort og lang sikt. Ved gjennomføring og implementering av disse tiltakene vil det føre til f. eks: mer effektiv drift, bedring av arbeidsmiljø, bedre struktur og bedring av bunnlinje.

En situasjonsanalyse er en rapport om dagens situasjon i bedriften og gir deg mulighet til å korrigere og forbedre veien inn i fremtiden.