Skreddersøm

Vi tilpasser deres behov med et godt opplegg slik at resultatet blir som forventet.

Selv om vi opplever at mange av de utfordringer dere ledere står overfor er relativt like, så vil det alltid være spesielle utfordringer knyttet til en bransje eller bedrift.

For og kunne arbeidet med en bedrift på best mulig måte, må man skreddersy opplegget til bedriften. Dette krever at vi har gjennomført en situasjonsanalyse først. Selve metoden er utarbeidet av Aune Consulting og baserer seg på organisasjonsteoretiske prinsipper, men ikke minst mange år med erfaring. Når vi gjennomfører et skreddersømsprosjekt så gjennomfører vi også selve endringsarbeidet.

For å få best mulig måloppnåelse, er de løsningene som leveres skreddersydd i henhold til endrings- og utviklingsbehov. Derfor bruker Aune Consulting alltid tid i forkant for å avdekke behov, for å finne det som er viktigst for kunden. Deretter designer vi programmet og syr det hele sammen, helt tilpasset den enkelte kunde.