Strategiutvikling

Ønsker du og skape konkurransefortrinn for bedriften? Ønsker du og skape høy produktivitet og gode økonomiske resultater? Da må man ha en god strategi.

 Vår erfaring er at det brukes lite tid på strategiutvikling i små og mellomstore bedrifter. Sannsynligvis er grunnen enkel. Hverdagen spiser opp tiden, og man vet ikke helt hvordan man skal begynne. Normalt ville dette ansvaret ligget til styret, men styret består ofte av daglig leder og den nærmeste familien. Derfor kommer man aldri i gang med å planlegge fremtiden for bedriften.

Hvorfor skulle det være viktig med strategiutvikling vil mange spørre seg. Vi klarer oss godt som vi gjør uten.

Ja de fleste gjør det i en periode. Men tar du sjansen på at dine konkurrenter tar deg igjen og kanskje det verste, passerer deg på service, på produktutvikling, på effektivitet, på smart markedsføring osv. Markedet vil svinge og det gjelder og være forberedt. 

En strategiutviklingsprosses vil resultere i en plan fylt med aktiviteter som vi har gjennom analysen vurdert til og være den beste strategien for din bedrift. Da vet styret hva de skal styre etter og det gjør også den daglige ledelse.