Tjenester

Tjenester

Våre tjenester er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Vi har gjennom mange år arbeidet mye med disse temaene.

 • Lederstøtte
 • Coaching
 • Rutinebeskrivelser
 • Situasjonsanalyse
 • Strategiutvikling
 • Endringsledelse
 • HR ledelse
 • Kvalitets ledelse
 • Arbeidsmiljø og -kultur
 • Interimledelse
 • Strukturering

Det meste handler om å bli litt bedre, litt mindre sårbar, ta et større marked, bli mer solid og ikke minst forbedre bunnlinjen.