Styrearbeid

Hvilke veivalg skal din bedrift ta de neste årene. Det er viktig og arbeide med alle daglige oppgaver, men det er også viktig og se det store bildet.

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke noe fungerende styret.

Dette kan ha mange forklaringer, men ofte så er daglig leder også eier og eller styreleder. Hva kan man gjøre for og få et fungerende styret i slike situasjoner og trenger man egentlig noe styret? Hva skal oppgavene til styret være når daglig leder gjennomfører alt?

Det finnes også mange familieeide bedrifter i Norge. Der kan et fungerende styret bli en utfordring da det også er egen familie.

Enten du lurer på disse spørsmålene eller ønsker og få til et mer aktivt styret, da kan vi se på hvordan.